Orddeling av synoptical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synoptical? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-op-ti-cal

Synonym av synoptical:

adj synoptic, same

Siste orddelinger av dette språket