Orddeling av synostoses

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synostoses? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-os-toses

Siste orddelinger av dette språket