Orddeling av synostosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synostosis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-os-to-sis

Siste orddelinger av dette språket