Orddeling av syntagmas

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syntagmas? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

syn-tag-mas

Siste orddelinger av dette språket