Orddeling av syntagmata

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syntagmata? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-tag-ma-ta

Siste orddelinger av dette språket