Orddeling av syntagmatic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet syntagmatic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

syn-tag-mat-ic

Siste orddelinger av dette språket