Orddeling av synthase

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet synthase? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

syn-thase

Siste orddelinger av dette språket