Orddeling av systematize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet systematize? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sys-tem-atize

Definisjon av systematize:

1.
Arrange according to a system or reduce to a system
Systematize our scientific knowledge

Synonym av systematize:

verb systematise, systemize, systemise, order

Siste orddelinger av dette språket