Orddeling av tachometer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tachometer? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tachome-ter

Synonym av tachometer:

noun tach, measuring instrument, measuring system, measuring device

Siste orddelinger av dette språket