Orddeling av tarsus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tarsus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tar-sus

Definisjon av tarsus:

1.
The part of the foot of a vertebrate between the metatarsus and the leg
In human beings the bones of the ankle and heel collectively

Synonym av tarsus:

nounskeletal structure

Siste orddelinger av dette språket