Orddeling av tobogganist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tobogganist? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

to-bog-gan-ist

Synonym av tobogganist:

noun sledder

Siste orddelinger av dette språket