Orddeling av togetherness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet togetherness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

to-geth-er-ness

Definisjon av togetherness:

1.
Affectionate closeness
Togetherness is the new wonder ingredient in marriage

Synonym av togetherness:

noun closeness, intimacy

Siste orddelinger av dette språket