Orddeling av toilette

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toilette? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

toi-lette

Definisjon av toilette:

1.
The act of dressing and preparing yourself
He made his morning toilet and went to breakfast

Synonym av toilette:

noun toilet, dressing, grooming

Siste orddelinger av dette språket