Orddeling av tokenisation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tokenisation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

to-keni-sa-tion

Siste orddelinger av dette språket