Orddeling av tolerably

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tolerably? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

tol-er-a-bly

Definisjon av tolerably:

1.
In an acceptable (but not outstanding) manner
She plays tennis tolerably

Synonym av tolerably:

advwell enough, to a tolerable degree, to an adequate degree
adv acceptably, so-so

Siste orddelinger av dette språket