Orddeling av tomb

Prøver du å orddele tomb? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

tomb

Definisjon av tomb:

1.
A place for the burial of a corpse (especially beneath the ground and marked by a tombstone)
He put flowers on his mother's grave

Synonym av tomb:

noun grave, topographic point, place, spot

Siste orddelinger av dette språket