Orddeling av tombola

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tombola? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tombo-la

Synonym av tombola:

noun lottery, drawing

Siste orddelinger av dette språket