Orddeling av tomboyish

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tomboyish? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tomboy-ish

Synonym av tomboyish:

adj hoyden, hoydenish, spirited
adj hoydenish, unwomanly

Siste orddelinger av dette språket