Orddeling av tomorrow

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tomorrow? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

to-mor-row

Definisjon av tomorrow:

1.
The day after today
What are our tasks for tomorrow?
2.
The near future
Tomorrow's world Everyone hopes for a better tomorrow
3.
The next day, the day after, following the present day

Synonym av tomorrow:

noun day, twenty-four hours, solar day, mean solar day
noun future, hereafter, futurity, time to come

Siste orddelinger av dette språket