Orddeling av tonnage

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tonnage? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ton-nage

Definisjon av tonnage:

1.
A tax imposed on ships that enter the US
Based on the tonnage of the ship

Synonym av tonnage:

noun tunnage, tonnage duty, duty, tariff

Siste orddelinger av dette språket