Orddeling av tonsillar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tonsillar? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ton-sil-lar

Siste orddelinger av dette språket