Orddeling av tonsillectomy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tonsillectomy? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ton-sil-lec-to-my

Definisjon av tonsillectomy:

1.
Surgical removal of the palatine tonsils
Commonly performed along with adenoidectomy

Synonym av tonsillectomy:

noun ablation, extirpation, cutting out, excision

Siste orddelinger av dette språket