Orddeling av tonsorial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tonsorial? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ton-so-r-i-al

Synonym av tonsorial:

adj hairdresser, hairstylist, stylist, styler

Siste orddelinger av dette språket