Orddeling av tonsure

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tonsure? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ton-sure

Definisjon av tonsure:

1.
The shaved crown of a monk's or priest's head
2.
Shaving the crown of the head by priests or members of a monastic order
3.
Shave the head of a newly inducted monk

Synonym av tonsure:

noun pate, poll, crown
noun shave, shaving
verb shave

Siste orddelinger av dette språket