Orddeling av toolmaking

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toolmaking? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

tool-mak-ing

Siste orddelinger av dette språket