Orddeling av toothbrush

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toothbrush? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tooth-brush

Definisjon av toothbrush:

1.
Small brush
Has long handle Used to clean teeth
2.
Slang for a mustache

Synonym av toothbrush:

noun brush, toiletry, toilet article, toiletries
noun soup-strainer, mustache, moustache

Siste orddelinger av dette språket