Orddeling av tootle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tootle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

too-tle

Definisjon av tootle:

1.
The sound of casual playing on a musical instrument
He enjoyed hearing the tootles of their horns as the musicians warmed up
2.
Play (a musical instrument) casually
The saxophone player was tootling a sad melody

Synonym av tootle:

noun sound
verb honk, blare, beep, claxon, toot

Siste orddelinger av dette språket