Orddeling av toponymy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toponymy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

to-ponymy

Definisjon av toponymy:

1.
The nomenclature of regional anatomy
2.
The branch of lexicology that studies the place names of a region or a language

Synonym av toponymy:

noun toponomy, terminology, nomenclature, language
noun toponomy, lexicology

Siste orddelinger av dette språket