Orddeling av topsy-turvy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet topsy-turvy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

top-sy-turvy

Synonym av topsy-turvy:

adj disorderly, higgledy-piggledy, hugger-mugger, jumbled, untidy
adv higgledy-piggledy
advhead over heels, heels over head, topsy-turvily, in great confusion

Siste orddelinger av dette språket