Orddeling av tormentor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tormentor? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

tor-men-tor

Definisjon av tormentor:

1.
Someone who torments
2.
A flat at each side of the stage to prevent the audience from seeing into the wings

Synonym av tormentor:

noun tormenter, persecutor, oppressor
noun tormenter, teaser, flat

Siste orddelinger av dette språket