Orddeling av torrid

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet torrid? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tor-rid

Definisjon av torrid:

1.
Characterized by intense emotion
Ardent love An ardent lover A fervent desire to change society A fervent admirer Fiery oratory An impassioned appeal A torrid love affair
2.
Emotionally charged and vigorously energetic
A torrid dance Torrid jazz bands Hot trumpets and torrid rhythms
3.
Extremely hot
The torrid noonday sun Sultry sands of the dessert

Synonym av torrid:

adj ardent, burning, fervent, fervid, fiery, impassioned, perfervid, passionate
adj hot
adj sultry, hot

Siste orddelinger av dette språket