Orddeling av torso

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet torso? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tor-so

Definisjon av torso:

1.
The body excluding the head and neck and limbs
They moved their arms and legs and bodies

Synonym av torso:

noun trunk, body, body part

Siste orddelinger av dette språket