Orddeling av tortoise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tortoise? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tor-toise

Definisjon av tortoise:

1.
Usually herbivorous land turtles having clawed elephant-like limbs
Worldwide in arid area except Australia and Antarctica

Synonym av tortoise:

noun turtle

Siste orddelinger av dette språket