Orddeling av torulosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet torulosis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

toru-lo-sis

Siste orddelinger av dette språket