Orddeling av totality

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet totality? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

to-tal-i-ty

Definisjon av totality:

1.
The state of being total and complete
He read the article in its entirety Appalled by the totality of the destruction
2.
The quality of being complete and indiscriminate
The totality of war and its consequences The all-embracing totality of the state
3.
The whole amount

Synonym av totality:

noun entirety, entireness, completeness
noun generality
noun sum, total, aggregate, whole, whole thing, unit

Siste orddelinger av dette språket