Orddeling av totem

Prøver du å orddele totem? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

totem

Definisjon av totem:

1.
A clan or tribe identified by their kinship to a common totemic object
2.
Emblem consisting of an object such as an animal or plant
Serves as the symbol of a family or clan (especially among American Indians)

Synonym av totem:

noun kin, kin group, kinship group, kindred, clan, tribe
noun emblem

Siste orddelinger av dette språket