Orddeling av touch-and-go

Prøver du å orddele touch-and-go? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

touch-and-go

Synonym av touch-and-go:

adj parlous, perilous, precarious, dangerous, unsafe

Siste orddelinger av dette språket