Orddeling av touch-typists

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet touch-typists? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

touch-typ-ists

Siste orddelinger av dette språket