Orddeling av touchdown

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet touchdown? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

touch-down

Definisjon av touchdown:

1.
A score in American football
Being in possession of the ball across the opponents' goal line
2.
A landing (as the wheels touch the landing field)
Especially of airplanes

Synonym av touchdown:

noun score
noun landing

Siste orddelinger av dette språket