Orddeling av touchstone

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet touchstone? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

touch-stone

Definisjon av touchstone:

1.
A basis for comparison
A reference point against which other things can be evaluated The schools comply with federal standards They set the measure for all subsequent work

Synonym av touchstone:

noun standard, criterion, measure, reference point, point of reference, reference

Siste orddelinger av dette språket