Orddeling av tournament

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet tournament? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

tour-na-ment

Definisjon av tournament:

1.
A sporting competition in which contestants play a series of games to decide the winner
2.
A series of jousts between knights contesting for a prize

Synonym av tournament:

noun tourney, contest, competition
noun contest, competition

Siste orddelinger av dette språket