Orddeling av tow

Prøver du å orddele tow? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

tow

Definisjon av tow:

1.
The act of hauling something (as a vehicle) by means of a hitch or rope
The truck gave him a tow to the garage
2.
Drag behind
Horses used to tow barges along the canal

Synonym av tow:

noun towage, draw, haul, haulage
verb shlep, schlep, pull along

Siste orddelinger av dette språket