Orddeling av towel

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet towel? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tow-el

Definisjon av towel:

1.
A rectangular piece of absorbent cloth (or paper) for drying or wiping
2.
Wipe with a towel
Towel your hair dry

Synonym av towel:

nounpiece of cloth, piece of material
verb wipe, pass over

Siste orddelinger av dette språket