Orddeling av toxic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toxic? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

tox-ic

Definisjon av toxic:

1.
Of or relating to or caused by a toxin or poison
Suffering from exposure to toxic substances

Synonym av toxic:

adj toxic, cyanogenetic, cyanogenic, deadly, venomous, virulent, hepatotoxic, nephrotoxic, ototoxic, poisonous, toxicant, cytotoxic, harmful, noxious, harmful, unhealthful

Siste orddelinger av dette språket