Orddeling av toxicant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toxicant? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

tox-i-cant

Definisjon av toxicant:

1.
Any substance that causes injury or illness or death of a living organism
2.
Having the qualities or effects of a poison

Synonym av toxicant:

adj poisonous, toxic

Siste orddelinger av dette språket