Orddeling av toxicity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toxicity? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

tox-i-c-i-ty

Definisjon av toxicity:

1.
The degree to which something is poisonous
2.
Grave harmfulness or deadliness

Synonym av toxicity:

noundefinite quantity
noun perniciousness, unwholesomeness, morbidness, morbidity

Siste orddelinger av dette språket