Orddeling av toxicologic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toxicologic? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

tox-i-co-log-ic

Synonym av toxicologic:

adj toxicological, pharmacology, pharmacological medicine, materia medica

Siste orddelinger av dette språket