Orddeling av toxicology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet toxicology? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

tox-i-col-o-gy

Synonym av toxicology:

noun pharmacology, pharmacological medicine, materia medica

Siste orddelinger av dette språket