Orddeling av unilingual

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet unilingual? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

unilin-gual

Siste orddelinger av dette språket