Orddeling av waffle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet waffle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

waf-fle

Definisjon av waffle:

1.
Pancake batter baked in a waffle iron
2.
Pause or hold back in uncertainty or unwillingness
Authorities hesitate to quote exact figures

Synonym av waffle:

noun cake
verb hesitate, waver

Siste orddelinger av dette språket